Rose Mallow

30/08/2023 17:03 12.07 K lượt truy cập
Không Phải Tôi Muốn Giả Gái -

Không Phải Tôi Muốn Giả Gái

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Đọc truyện đam mỹ Không Phải Tôi Muốn Giả Gái tại Rosemallow Team !!!
Nội dung truyện Không phải tôi muốn giả gái:
Vì tiền lương gấp ba lần mà trai thẳng Lâm Tử Tranh bỏ xuống gánh nặng tư tưởng, mặc đồ nữ đi làm. Không ngờ, tổng tài Cố Phảng trước giờ không thích phụ nữ vậy mà lại yêu Lâm Tử Tranh bản nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên?! Không phải nghe đồn là tổng tài không gần nữ sắc à, tính hướng đổi rồi sao? “Tổng tài, tiết tháo của anh đâu?!”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/08/2023 17:03
146
30/08/2023 14:37
41
23/08/2023 10:55
161
23/08/2023 10:54
60
27/02/2023 15:41
95
27/02/2023 15:40
52
31/01/2023 16:45
214
30/01/2023 15:52
115
30/01/2023 15:52
113
05/10/2022 18:49
275
03/10/2022 21:54
267
21/07/2022 17:44
69
21/07/2022 17:43
163
21/07/2022 17:42
114
21/07/2022 17:41
123
21/07/2022 17:40
121
21/07/2022 17:39
131
21/07/2022 17:38
129
21/07/2022 17:37
114
21/07/2022 17:36
101
21/07/2022 17:34
103
21/07/2022 17:33
103
21/07/2022 17:31
131
21/07/2022 17:30
95
21/07/2022 17:28
74
21/07/2022 17:28
88
21/07/2022 17:27
91
21/07/2022 17:26
102
21/07/2022 17:25
104
21/07/2022 17:24
90
21/07/2022 17:24
91
21/07/2022 17:23
96
21/07/2022 17:23
124
21/07/2022 17:22
80
21/07/2022 17:21
84
21/07/2022 17:21
85
21/07/2022 17:20
81
21/07/2022 17:20
98
21/07/2022 17:19
79
21/07/2022 17:19
88
21/07/2022 17:18
83
21/07/2022 17:18
75
21/07/2022 17:17
97
21/07/2022 17:17
68
21/07/2022 17:16
71
21/07/2022 17:16
77
21/07/2022 17:15
72
21/07/2022 17:15
92
31/01/2023 16:48
57
21/07/2022 17:14
98

Bình luận

Nội dung liên quan