Rùa Hấp Chanh Dây

09/11/2023 13:45 25.94 K lượt truy cập
KHÔNG GẶP THƯỢNG TIÊN 300 NĂM - Haven't Seen You For Years

KHÔNG GẶP THƯỢNG TIÊN 300 NĂM

Tên khác

Haven't Seen You For Years

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
木苏里(原著)+流浪草工作室
Báo cáo

Tóm tắt

Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.
Một nửa còn lại thì sao?
Nửa còn lại đều đã là vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.
Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.

Lịch ra chap: ngày 1 và 16 hàng tháng.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
03/10/2023 14:12
242
04/08/2023 11:16
245
04/08/2023 07:11
263
01/08/2023 14:26
309
02/06/2023 11:49
625
16/05/2023 16:37
487
02/05/2023 15:54
532
16/03/2023 16:00
652
19/12/2022 11:31
1318
04/09/2023 16:28
3775

Bình luận

Nội dung liên quan