KC SUBTEAM

10/06/2022 18:51 2.91 K lượt truy cập

Du Lịch Nấc Thang của EXO Mùa 3
Ep 9 Vietsub

Đang lấy danh sách servers
Báo cáo

Danh sách tập

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
25/05/2022 10:46
2399
25/05/2022 10:33
2049
30/06/2022 09:26
2854
10/06/2022 18:51
2901
09/06/2022 11:33
3585
03/06/2022 10:48
5317
18/05/2022 17:11
5666
16/05/2022 16:42
7631
16/05/2022 16:23
6788
16/05/2022 16:23
7764
16/05/2022 16:23
12051
16/05/2022 16:23
29079

Tóm tắt

Series thực tế của EXO “Travel Around The World On EXO's Ladder” mùa 3 được ghi hình tại huyện Namhae, tỉnh Nam Gyeongsang với sự tham gia của 5 thành viên Suho, Xiumin, D.O, Kai, Sehun.
Mùa 3 này đánh dấu sự trở lại sau ba năm do tình hình dịch bệnh Covid-19 và quá trình hoàn thành nghĩa vụ quân sự của các thành viên. Lần này, tất cả các thành viên EXO sẽ đi tái xuất trong trong chương trình ngoại trừ Baekhyun, Chen và Chanyeol vì họ vẫn đang trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của mình.

Bình luận

Nội dung liên quan